مرزهایم در آتش اند

حرارت قلبم را با فشار به انتها رسانده ام

ریشه هایم یخ کرده اند

و مرزهایم در آتش اند

چند روز دیگر تعرق شان را تحمل کنم؛

با یک فشار دیگر از کف دست و پایم بیرون می افتد

 

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
رضا

با ین فشار 33psi :)