مجازی

روزی همه و قبله ی عالم بودی
روزی یک دایره کوچک اینترنتی
که حتی یک سانتی متر مربع مجازی هم نمی شود
فقط گاهی قرمز و زرد و خاکستری
گاهی هم سبز می شود

/ 2 نظر / 26 بازدید
رشید

این اینترنت هم بلای جون شده اون روز شوکت رفته بود تو اینترنت میخواست ببینه فرنچ و مانیکور جدید چی هست گفتم تو بهتره بری یاد بگیری دستور پخت خورشت سبزی چیه که اینقدر شوهرت به زنای قریبه گیر نده